видео обука

Налози

Млад Знак
предавач

Кога станува збор за комуникацијата со децата со аутизам кои немаат развиено орален говор често имаме проблем со правилно пренесување и разбирање на налозите. Преку ова видео ќе можете да вежбате основни налози на едноставен знаковен јазик, да ги научите но и да ги поттикнете кај децата со аутизам.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вовед во едноставен знаковен јазик

Азбука

Светот на Биби шарен е цел

Семејство

USHQIM DHE PIJE

Места

Лични потреби

Емоции

Основни глаголи

Предмети во домот и облека

Поздравување и фрази

видео семинари

други групи на видеа

Налози

Совети за развој на комуникација

Налози

Сензорни активности во домот

Налози

Поттикнување и развој на социјални вештини

Налози

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Налози

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Налози

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот