видео обука

Налози

Млад Знак
предавач

Кога станува збор за комуникацијата со децата со аутизам кои немаат развиено орален говор често имаме проблем со правилно пренесување и разбирање на налозите. Преку ова видео ќе можете да вежбате основни налози на едноставен знаковен јазик, да ги научите но и да ги поттикнете кај децата со аутизам.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вовед во едноставен знаковен јазик

Азбука

Светот на Биби шарен е цел

Семејство

Храна и пијалоци

Места

Лични потреби

Емоции

Основни глаголи

Предмети во домот и облека

Поздравување и фрази

видео семинари

други групи на видеа

Налози

Совети за развој на комуникација

Налози

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Налози

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Налози

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Налози

Активности за поттикнување на физичкиот развој