онлајн поддршка

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Подготовка на алатки за визуелна поддршка
Вкупно видеа: 2
Подготовка на работна станица
Што се тоа работни станици и како можеме да ги подготвиме во домот или пак во училницата
Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште
Каква визуелна поддршка ви е потребна доколку детето со аутизам учи во редовно училиште? Какви прилагодувања треба да направите?