видео обука

Емоции

Млад Знак
предавач

Препознавањето и именуањето на емоциите е многу важно за децата со аутизам. Научете ги да ги препознаат кај себе и кај другите, но, исто така научете ги и да ги именуваат преку говор, визуелна поддршка или едноставен знаковен јазик.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вовед во едноставен знаковен јазик

Азбука

Светот на Биби шарен е цел

Семејство

USHQIM DHE PIJE

Налози

Места

Лични потреби

Основни глаголи

Предмети во домот и облека

Поздравување и фрази

видео семинари

други групи на видеа

Емоции

Совети за развој на комуникација

Емоции

Сензорни активности во домот

Емоции

Поттикнување и развој на социјални вештини

Емоции

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Емоции

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Емоции

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот