видео обука

Емоции

Млад Знак
предавач

Препознавањето и именуањето на емоциите е многу важно за децата со аутизам. Научете ги да ги препознаат кај себе и кај другите, но, исто така научете ги и да ги именуваат преку говор, визуелна поддршка или едноставен знаковен јазик.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вовед во едноставен знаковен јазик

Азбука

Светот на Биби шарен е цел

Семејство

Храна и пијалоци

Налози

Места

Лични потреби

Основни глаголи

Предмети во домот и облека

Поздравување и фрази

видео семинари

други групи на видеа

Емоции

Совети за развој на комуникација

Емоции

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Емоции

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Емоции

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Емоции

Активности за поттикнување на физичкиот развој