онлајн поддршка

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот
Вкупно видеа: 4
Подготовка на чај
Подготовка на чај во домот е корисна активност, посебно во текот на зимскиот период.
Подготовка на палачинки -мачкање на палачинките
Слатките палачинки можат да бидат голем мотив за активност.
Подготовка на палачинки -печење на палачинките
Ракувањето со апаратите во кујната е многу значајно за адолесцентите со аутизам.
Подготовка на палачинки- смеса за палачинки
За адолесцентите со аутизам важно е да учествуваат во секојдневните активности во домот. Преку ваквите активности тие стануваат самостојни и сигурни во себе.