Политика за приватност

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата веб страница или при прибирање на лични податоци за одредена потреба.

 

КОИ ПОДАТОЦИ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИБИРАЊЕ?

 • Податоци на посетители на страната https://www.sinasvetulka.mk- податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб-страна како и за одржување на информациска сигурност на веб-страната. Повеќе за употребата на колачиња прочитајте ја нашата политика за користење на колачиња.
 • Лични податоци на лица кои бараат одредени услуги од страна на здружението (обуки, консултации и сл.)

 

КОИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ?

1. Податоци за навигација

При посетата на интернет страната серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • IP адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот и верзија;
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб-страна и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете страната на градинката;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;
 • Држава од која пристапувате (се одредува преку IP адресата).

Самостојно ги одржуваме серверите и сите активности на веб страната ги спроведуваме интерно, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата веб-страна.

2. Лични податоци на лица кои бараат одредени услуги од страна на здружението (обуки, консултации и сл.)

Личите податоци во овој случај се доставуваат до нас најчесто преку форма поставена на сајтот или преку друг начин на комуникација (маил, телефон и сл.) во минимален обем, односно онолку колку што е неопходно за извршување на работата.

Личните податоци кои ги прибираме се обработуваат согласно законот за Заштита на личните податоци, во доволна мера и на транспарентен начин во однос на субјектот на личните податоци.

 
 

ДАЛИ СЕ СПОДЕЛУВААТ ПОДАТОЦИТЕ?

Здружението не ги споделува Вашите лични податоци или податоците за Вашата посета на веб страницата со трети лица.

 

КОЛКУ ВРЕМЕ СЕ ЧУВААТ СОБРАНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта за која се собрани.

 

КОИ СЕ МОИТЕ ПРАВА ВО ОДНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?
Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
За било какви дополнителни информации контактирајте не на: contact@sinasvetulka.mk