онлајн поддршка

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам
Вкупно видеа: 2
Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам
Зошто визуелната поддршка е неопходна за децата со аутизам и како таа може да се применува во различни услови...
Што е тоа аутизам?
Што е тоа аутизам и кои се основните карактеристики на аутизмот кои можеме да ги препознаеме кај секое дете или лице со аутизам.