онлајн поддршка

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам
Вкупно видеа: 7
Сетилата кај нарушувањата од спектарот на аутизам – Справување со сензорните разлики
Кои се сензорните разлики кои се сретнуваат кај децата со аутизам и како тие влијаат врз нивното однесување?
Однесувањето кај децата со аутизам-справување со кризни ситуации
Кои ситуации ги нарекуваме кризни и како треба да се однесуваме содетето со аутизам во таквите ситуации?
Структуирано учење-Креирање на индивидуализиран распоред
Што е тоа индивидуализиран распоред и како да го подготвите за детето со аутизам?
Стратегии за справување со неизвесни ситуации
Што се тоа неизвесни ситуации и како тие влијаат врз децата со аутизам?
Поттикнување на комуникативните и социјалните вештини кај децата со аутизам
Дознајте што е тоа комуникација и кои се предизвиците на децата со аутизам и како да го поттикнете развојот на социјалните вештини преку различни видови на активности
Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам
Зошто визуелната поддршка е неопходна за децата со аутизам и како таа може да се применува во различни услови...
Што е тоа аутизам?
Што е тоа аутизам и кои се основните карактеристики на аутизмот кои можеме да ги препознаеме кај секое дете или лице со аутизам.

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.