видео обука

Места

Млад Знак
предавач

Ориентацијата во домот и во поширокиот простор на детето е многу важна. Важно е доколку нема развиено орален говор да познава основни знаци за именување на местата во кои се наоѓа или сака да биде.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вовед во едноставен знаковен јазик

Азбука

Светот на Биби шарен е цел

Семејство

Храна и пијалоци

Налози

Лични потреби

Емоции

Основни глаголи

Предмети во домот и облека

Поздравување и фрази

видео семинари

други групи на видеа

Места

Совети за развој на комуникација

Места

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Места

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Места

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Места

Активности за поттикнување на физичкиот развој