видео обука

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Една од јаките страни на децата/лицата со аутизам е нивната визуелна способност. Тие се визуелни ученици. Што значи тоа и како можеме да ја искористиме оваа јака страна за подобрување на нивната функионалност. 

Конкретни идеи за активности од оваа област ќе пронајдете во упатства за примена на визуелна поддршка.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Што е тоа аутизам?

видео семинари

други групи на видеа

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Совети за развој на комуникација

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Едноставен знаковен јазик

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Активности за поттикнување на физичкиот развој