видео обука

Што е тоа аутизам?

Денес аутизмот се нарекува спектар на нарушувања во кои спаѓаат деца/лица кои имаат големи потешкотии во учењето но и деца/лица кои се талентирани. Заедничко за сите нив е дека имаат нарушувања во социјалната комуникација и интеракција, тешкотии во флексибилното размислување и однесување, рестриктивно, репетитивно однесување интереси или активности и сензорни нарушувања.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам

Поттикнување на комуникативните и социјалните вештини кај децата со аутизам

Стратегии за справување со неизвесни ситуации

Структуирано учење-Креирање на индивидуализиран распоред

Однесувањето кај децата со аутизам-справување со кризни ситуации

Сетилата кај нарушувањата од спектарот на аутизам - Справување со сензорните разлики

видео семинари

други групи на видеа

Што е тоа аутизам?

Совети за развој на комуникација

Што е тоа аутизам?

Сензорни активности во домот

Што е тоа аутизам?

Поттикнување и развој на социјални вештини

Што е тоа аутизам?

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Што е тоа аутизам?

Едноставен знаковен јазик

Што е тоа аутизам?

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.