видео обука

Вежби за раздвижување на целото тело

Марина Пешиќ
предавач

Физичките вежби се многу важни за развојот на децата. Исто така емоционалната состојба зависи од физичката активност. Колку почесто вежбаме, толку сме посреќни и попозитивни.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вежби со тегчиња/ шишиња

Премести ги предметите

Вежбај и подредувај по боја

Вежби за рацете и за нозете

видео семинари

други групи на видеа

Вежби за раздвижување на целото тело

Совети за развој на комуникација

Вежби за раздвижување на целото тело

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Вежби за раздвижување на целото тело

Едноставен знаковен јазик

Вежби за раздвижување на целото тело

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Вежби за раздвижување на целото тело

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот