онлајн поддршка

Активности за поттикнување на физичкиот развој

Активности за поттикнување на физичкиот развој
Вкупно видеа: 5
Вежби за рацете и за нозете
Вежби за рацете и за нозете
Вежбај и подредувај по боја
Вежбајте и учење ги боите.
Премести ги предметите
Вежбајте координација.
Вежби со тегчиња/ шишиња
Зајакнете ги мускулите.
Вежби за раздвижување на целото тело
Раздвижете го телото во домот.