видео обука

Вежби со тегчиња/ шишиња

Марина Пешиќ
предавач

Координацијата на движење и јачината на мускулите на горните екстремитети се многу важни за графомоторните способности на детето. Вежбајте ги мускулите за да бидете спремни за пишување.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вежби за раздвижување на целото тело

Премести ги предметите

Вежбај и подредувај по боја

Вежби за рацете и за нозете

видео семинари

други групи на видеа

Вежби со тегчиња/ шишиња

Совети за развој на комуникација

Вежби со тегчиња/ шишиња

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Вежби со тегчиња/ шишиња

Едноставен знаковен јазик

Вежби со тегчиња/ шишиња

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Вежби со тегчиња/ шишиња

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот