video trajnime

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Jasmina Troshanska
ligjërues

Gjendja me COVID 19 ndikon tek të gjithë ne. Si mund t’ju ndihmojmë fëmijëve me autizëm në këtë situatë dhe situata të ngjashme në të cilat mund të ndodhen gjatë jetës së tyre?

Play Video

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë prezantim, ju lutemi dërgoni ato në:

contact@sinasvetulka.mk

Ndaje me miqte:

Viber
video te ngjashme

Çfarë është autizmi?

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

seminare video

grupe të tjera video

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Ushtrime fizike

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Këshilla për zhvillim të komunikimit

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Gjuhë e shenjave e thjeshtë