mbështetj online

Hyrje në çrregullimet e spektrit të autizmit

Hyrje në çrregullimet e spektrit të autizmit
Videot totale: 6
Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore
Cilat janë dallimet shqisore të cilat i hasim tek fëmijët me autizëm dhe si ndikojnë ato tek sjellja e tyre?
Sjellja e fëmiëve tek fëmijët me autizëm- ballafaqimi me situata të krizës
Cilat janë situata të krizës dhe si duhet të sillemi në formë të përshtatshme me fëmijët me autizëm në situata të tilla?
Mësim i strukturuar- krijimi ni një orari të individualizuar
Çfarë paraqet orari individual dhe si mund ta përgadisni për fëmiun me autizëm?
Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara
Çfarë janë ato situata të paparashikuara dhe si munden ato të ndikojnë tek fëmijët me autizëm?
Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit
Pse mbështetja vizuele është e nevojshme për fëmijët me autizëm dhe si ajo mundet të aplikohet në kushte të ndryshme...
Çfarë është autizmi?
Çfarë paraqet autizmi dhe cilat janë karakteristikat elementare të cilat mund ti njohim tek secili fëmijë apo person me autizëm.

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.