mbështetj online

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele
Videot totale: 5
Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes
Njihuni me token sistemin dhe zbuloni si mundeni me anë të tij të menaxhoni sjelljen e fëmijëve me autizëm.
Detyra dhe aktivitete të strukturuara
Çfarë paraqesin aktivitet dhe detyrat e strukturuara dhe si mund ti përgadisim ata?
Krijimi i mbështetjes vizuele- shembuj dhe udhëzime
Me anë të shembujve praktik shikoni pse është e rëndësishme mbështetja vizuele me autizëm dhe si mund të fillojmë ta përdorim ate.
Hyrje në përdorimin e mbështetjes vizuele në procesin e të mësuarit
Si të fillojmë të përdorim mbështetjen vizuele?
Përgaditje për pikën punuese
Çfarë paraqesin pikat punuese dhe si mundemi që ti përgaditsim në shtëpi ose në klasë?