Projekte

Shoqata prej formimit të saj është pjesmarëse në shumë projekte vendore dhe ndërkombëtare. Në secilin projekt është me rëndësi të besoni në sukses. shikoni listën e projekteve tona të sukseshme dhe nëse keni ndonjë ide, na shkruani që ta realizojmë sëbashku.

Emri i projektit:

Autizëm- mbështetje online

Kohëzgjatja:

01.07.2020-31.12.2020

Më shumë për projektin

Emri i projektit:

Çrregullime të spektrit të autizmit- Përforcimi i asistentave arsimor (“Autism Spectrum Disorders – Empowering Teaching Assistants”)

Numri referues:

2020-1-МК01-КА104-077611

Kohëzgjatja:

01.10.2020 – 30.09.2021

Më shumë për projektin

Emri i projektit:

„Hulumtimi i botëse shqisore të autizmit“ 

Publikimi i librit „Autizmi-të jesh prind profesionit“ në gjuhën maqedone në falenderim të Ars-Llamina, familjes Todoroski dhe Rotari klub “Kiril dhe Metodij”

Libri mund të porositet në lidhëzën:  https://www.literatura.mk/BookDetails.aspx?Pr=13479

Emr i projektit:

Çrregullime të spektri të tautizmit- – Përforcimi dhe mbështetja e mësimdhënësve (ASD-EAST)

Numri referues:

2018-1-UK01-KA201-047872

Kohëzgjatja:

01.09.2018 – 31.08.2020

Më shumë për projektin

Emri i projektit:

Prindërimi pozitiv (P+): trajnim për prindërit të fëmijëve me autizëm për problemet në sjellje tek fëmijët dhe mësimin  e shkathtësive të rëndësishme sociale

Numri referues:

2020-1-RO01-KA204-079951

Kohëzgjatja:

01.11.2020-31.10.2022

Më shumë për projektin

Emri i projektit:

Klasa-A: Integrimi dhe mbështetje e nxënësve me autizëm në klasë të rregullt 

Numri referues:

KA201-1-DK01-KA201-075054

Kohëzgjatja:

01.09.2020-28.02.2023

Më shumë për projektin

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.