video trajnime

Çfarë është autizmi?

Jasmina Troshanska
ligjërues

Sot autizmi definohet si spektër i çrregullimeve në të cilat përfshihen fëmijët/persona të cilat kanë vështirësi në mësim por edhe fëmijë/persona të cilat janë të talentuar. Ate që e kanë të përbashkët është se kanë çrregullime në komunikim social dhe në interakcion. vështirësi në fleksibilitet gjatë të menduarit dhe sjelljes, sjellje, interesa dhe aktivitete restriktive dhe të përsëritshme si dhe çrregullime senzorike.

Play Video

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë prezantim, ju lutemi dërgoni ato në:

contact@sinasvetulka.mk

Ndaje me miqte:

Viber
video te ngjashme

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

seminare video

grupe të tjera video

Çfarë është autizmi?

Ushtrime fizike

Çfarë është autizmi?

Këshilla për zhvillim të komunikimit

Çfarë është autizmi?

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele

Çfarë është autizmi?

Gjuhë e shenjave e thjeshtë