предавач

Jasmina Troshanska

Jasmina Troshanska

Jasmina Troshanska është presidentja e shoqatës, një edukatore speciale dhe rehabilitatore e cila ka 17 vjet përvojë teorike dhe praktike në punën me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit. Ajo është gjithashtu një Pedagoge Montessori për fëmijët e moshës 3-6 vjeç. Gjatë përvojës së saj të punës ajo ka ndjekur një sërë trajnimesh për trajtime moderne dhe të vlerësuara në fushën e autizmit si: ABA, PECS, TEACCH, Brain Gym dhe Integrimit shqisor.  Ajo gjithashtu ka vizituar dhe ka marrë pjesë me punimet e saja në një numër konferencash në vend dhe jashtë saj. Shfaqet si autor dhe bashkautor i 33 punimeve shkencore të botuara në R. Maqedonia dhe jashtë saj. Shpesh here është angazhuar si bashkëpunëtore profesionale në Entin për zhvillim të arsimit, konsultante për qendrat ditore dhe çerdheve dhe ligjeruese në studimet e edukimit special dhe rehabilitimit. Nga viti 2010 në mënyrë aktive punon në proekte ndërkombëtare, mban edukim për prindërit dhe profesionistë, pjesmarrës në tribuna, emisione televizive, shkruan në medium dhe lufton për ngritjen e vetëdijes për autizmin në shoqëri.

видео семинари од

Jasmina Troshanska

Krijimi dhe përdorimi i storieve sociale

Shembull i stories sociale-HIdhërimi

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Sjellja e fëmiëve tek fëmijët me autizëm- ballafaqimi me situata të krizës

Mësim i strukturuar- krijimi ni një orari të individualizuar

lidhja e lidhseve- fjongës

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.