video trajnime

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Jasmina Troshanska
ligjërues

Hulumtimet e deritanishme tregojnë që secili fëmijë me autizëm ka çrregullime të më se paku një ose më tepër shqisave. Kjo ndikon në zhvillimin e fëmiut sepse shpesh ndjeshmëria e tepërt është arsye për sjelljse sfiduese. Përderia nuk tejkalohen dallimet, ose përderisa nuk krijihen strategji për ballafaqimin me to, fëmiu do të ballafaqohet me penges në procesin edukativo-arsimor.

Play Video

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë prezantim, ju lutemi dërgoni ato në:

contact@sinasvetulka.mk

Ndaje me miqte:

Viber
video te ngjashme

Çfarë është autizmi?

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

Mësim i strukturuar- krijimi ni një orari të individualizuar

Sjellja e fëmiëve tek fëmijët me autizëm- ballafaqimi me situata të krizës

seminare video

grupe të tjera video

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Veprimtarit s sensore n the shtompi

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Ushtrime fizike

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Nxitje dhe zhvillim i shkathtësive sociale

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Këshilla për zhvillim të komunikimit

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele

Shqisat tek çrregullimet e spektrit të autizmit- ballafaqimi me dallimet shqisore

Gjuhë e shenjave e thjeshtë

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.