video trajnime

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Jasmina Troshanska
ligjërues

Një nga anët e forta të fëmijëve/personave me autizëm është aftësia e tyre vizuele. Ata janë nxënës vizuel. Çka paraqet kjo gjë dhe si mund ta shfrytëzojmë këtë anë të fortë për përmirësimin e funksionalitetit të tyre. Idea konkrete nga kjo fushë do gjeni në udhëzimet për aplikimin e mbështetjes vizuele.

Play Video

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë prezantim, ju lutemi dërgoni ato në:

contact@sinasvetulka.mk

Ndaje me miqte:

Viber
video te ngjashme

Çfarë është autizmi?

Strategji për ballafaqimin me situata të paparishkuara

seminare video

grupe të tjera video

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Ushtrime fizike

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Këshilla për zhvillim të komunikimit

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele

Mbështetje vizuele tek fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit

Gjuhë e shenjave e thjeshtë