видео обука

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Рон Фортуна
предавач

Прилагодувањата кои се користат за децата со аутизам често пати се многу корисни за сите ученици во одделението. Важно е да запомните да зборувате што помалку и да покажувата што повеќе. Учениците со аутизам се визуелни ученици. Дури и кога децата имаат способности и се наоѓаат на поголемо функционално ниво, сепак, имаат потреба од визуелна поддршка.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Подготовка на работна станица

видео семинари

други групи на видеа

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Совети за развој на комуникација

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Едноставен знаковен јазик

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

Активности за поттикнување на физичкиот развој