видео обука

Подготовка на работна станица

Рон Фортуна
предавач

Работни станици најчесто се користат во училиштата како дел од TEACCH методот. Ефикасните работни станици содржат структура, рутина и визуелни симболи при ограничувањето на одвлекувачите на внимание со цел да се стекне независност, организација на вештините и совладување на содржините на соодветен начин.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Идеи за визуелна поддршка во училница во редовно училиште

видео семинари

други групи на видеа

Подготовка на работна станица

Совети за развој на комуникација

Подготовка на работна станица

Едноставен знаковен јазик

Подготовка на работна станица

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Подготовка на работна станица

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Подготовка на работна станица

Активности за поттикнување на физичкиот развој