предавач

Anita Stojçeska

Anita Stojçeska

Anita Stojcevska është edukatore special dhe rehabilituese dhe u zgjodh studentja më e mirë e gjeneratës 2010-2014 në Institutin për Edukim Special dhe Rehabilitim në Shkup. Në të njëjtin Institut ajo magjistroi për delikuencën e të miturve me një mesatare prej 10.00.

Ka 7 vjet përvojë pune aktive me fëmijë dhe adoleshentë me çrregullime të spektrit të autizmit. Aktualisht  është e punësuar si edukatore speciale dhe rehabilituese, pjesë e ekipit profesional të shkollës së mesme “Kiro Burnaz” në  Kumanovë, dhe më parë ka punuar si asistente arsimore në një kopsht privat dhe në dy shkolla fillore në Shkup (2013-2017). Në periudhën 2017-2018 ajo ka punuar në një shërbim profesional në shkollën e mesme “Pero Nakov” Kumanovë, ku fillon bashkëpunimi dhe koordinimi aktiv në projekte të ndryshme të ERAZMUS.

Merr pjesë në mënyrë aktive në trajnime dhe seminare për autizmin (vendase dhe ndërkombëtar), si dhe brenda projekteve shkollore për të rritur ndërgjegjësimin për autizmin dhe shkëmbimin e përvojave me vendet e tjera.

Stojçevska ishte e përfshirë edhe si ligjeruese dhe trajnuese në disa projekte ndërkombëtare (ERAZMUS +, RYCO, ASD-EAST) dhe u vazhdimisht u shpërndanë prindërve, mësuesve dhe kolegëve.

Qëllimet kryesore të saj janë: të përmirësojë cilësinë e jetës së njerëzve me ASD, si dhe familjeve të tyre, të rrisë në mënyrë aktive ndërgjegjësimin e shoqërisë për autizmin, të përmirësojë potencialin ekzistues për punë praktike në shkollat ​​fillore dhe të mesme për nxënësit me ASD.

видео семинари од

Anita Stojçeska

Përgaditja e çajit

Përgaditja e krepave- lyerja e krepave

Përgaditja e krepave- pjekja e krepave

Përgaditja e krepave- brumë për krepa

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.