Проекти

Здружението од своето основање учествува во голем број на домашни и меѓународни проекти. Во секој проект најважно е да верувате во успех. Погледнете ја листата на нашите успешни проекти и доколку имате некоја идеа, пишете ни заедно да ја реализираме.

Име на проектот:

Аутизам-онлајн поддршка

Времетрање:

01.07.2020-31.12.2020

www.sinasvetulka.mk

Име на проектот:

Нарушувања од спектарот на аутизам – Јакнење на образовните асистенти (“Autism Spectrum Disorders – Empowering Teaching Assistants”)

Референтен број:

2020-1-МК01-КА104-077611

Времетраење:

01.10.2020 – 30.09.2021

Име на проектот:

„Истражување на сензорниот свет на аутизмот“ 

Публицирање на книгата „Аутизам-да се биде професионален родител“ на македонски јазик благодарение на Арс-Ламина, семејството Тодороски  и Ротари клуб „Кирил и Методиј“

Книгата може да се нарача на следниот линк:  https://www.literatura.mk/BookDetails.aspx?Pr=13479

Име на проектот:

A-клас: Интегрирање и поддршка на учениците со аутизам во редовната училница

Референтен број:

KA201-288AD5F1-EN

Времетраење:

01.09.2020-28.02.2023

Име на проектот:

Нарушувања од спектарот на аутизам – Јакнење и поддршка на наставниците (ASD-EAST)

Референтен број:

2018-1-UK01-KA201-047872

Времетраење:

01.09.2018 – 31.08.2020

www.asd-east.org

Име на проектот:

Инклузија на лицата со аутизам преку пазарот на трудот (Labour Market Inclusion for People with Autism, LINCA)

Времетраење:

01.09.2020 – 28.02.2023

Име на проектот:

Позитивно родителство (P+): тренинг на родители на деца со аутизам за проблемите во однесувањето на децата и подучување на важни социјални вештини

Референтен број:

KA204-0D1B6587-EN

Времетраење:

01.11.2020-31.10.2022