MUNDEM

TË LUAJ

Më prano!

MUNDEM

mundem

TË DASHUROJ

Më trego!

MUNDEM

MUNDEM

TË MËSOJ

Më ndihmo!

MUNDEM

MUNDEM

TË PUNOJ

Më mëso!

MUNDEM

MUNDEM

TË ËNDËROJ

Më mbështet!

MUNDEM

për ne

NE JEMI OPTIMIST, BESOJMË NË NJË BOTË MË TË MIRË PËR PERSONAT ME AUTIZËM

Egzistojmë për të përmirsuar kualitetin e jetës të personave me autizëm dhe familjeve të tyre, të risim ndërgjegjsimin për potencialin e tyre me anë të edukimit dhe mbështetje direkte të fëmijëve dhe të riturive me autizëm, familjeve, profesionistëve dhe shoqërisë.

video trajnime

MBËSHTETJE ONLINE NË SHTËPI ME ANË TË VIDEO SEMINAREVE

Ndryshimet e paparashikuara gjatë kohës me COVID-19 paraqesin ngarkesë të madhe për të gjithë, e sidomos për fëmijët me autizëm të cilët kalojnë në një fazë më të gjatë të adaptimit. Ata ballafaqohen me sfida shtesë në kuptimin e gjendjes së re dhe krijimin e rutinave të reja. Me anë të kësaj video do mësoni si t’ju siguroni mbështetje adekuate personave me autizëm. 

Më poshtë mund të gjeni video trajnimet tona, që ti shikoni të gjitha klikoni këtu.

seminare, trajnime dhe projekte

PASUROI NJOHURITË TUAJA DHE NDIHMO NË KRIJIMIN E NJË SHOQËRIE INKLUZIVE

Rregullisht organizojmë seminare, trajnime, pjesmarje në projekte, si dhe trajnime për edukimin e mësimdhënësve, edukatorëve special dhe rehabilitator, si dhe profesionistëve të tjerë të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesme, dhe avancim profesional të qendrave edukative si dhe edukime për të riturit.

Me pjesmarje në semainaret dhe kurset tona trajnuese, të cilat gjithashtu mbahen edhe nl suaza të Erazmus +KA1 programës, do i pasuroni njohurit dhe shkathtësitë e juaja si dhe do fitoni prespektivë të re në zhvillimin Tuaj profesional.

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.