video trajnime

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Meri Nollçeva
ligjërues

Token sistemet janë sisteme të mbështetjes vizuele për ndryshim të sjelljes. Ata paraqesin paisje shumë efikase të cilat mund ti përdorin edhe mësimdhënësit edhe prindërit.

Play Video

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë prezantim, ju lutemi dërgoni ato në:

contact@sinasvetulka.mk

Ndaje me miqte:

Viber
video te ngjashme

Përgaditje për pikën punuese

Hyrje në përdorimin e mbështetjes vizuele në procesin e të mësuarit

Krijimi i mbështetjes vizuele- shembuj dhe udhëzime

Detyra dhe aktivitete të strukturuara

seminare video

grupe të tjera video

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Veprimtarit s sensore n the shtompi

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Ushtrime fizike

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Nxitje dhe zhvillim i shkathtësive sociale

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Këshilla për zhvillim të komunikimit

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Hyrje në çrregullimet e spektrit të autizmit

Token sistemi- strategji për menaxhimin e sjelljes

Gjuhë e shenjave e thjeshtë

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.