video trajnime

ALFABETI

Shenjë e Re
ligjërues

Gjuha e shenjave mund të jetë mjetë i shkëlqyer për përmirësimin e komunikimit, pavarsisë dhe aritjeve akademike tek fëmijët/ personave me çrregullime të spektrit të autizmit.

Play Video

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë prezantim, ju lutemi dërgoni ato në:

contact@sinasvetulka.mk

Ndaje me miqte:

Viber
video te ngjashme

Hyrje në gjuhën e shenjave

KOMANDA

VENDE

NEVOJAT PERSONALE

EMOCIONE

FOLJE

FAMILJA

GJËSENDE NË SHTËPI DHE VESHJES

PËRSHENDETJE DHE FRAZA

BIBI

seminare video

grupe të tjera video

ALFABETI

Ushtrime fizike

ALFABETI

Këshilla për zhvillim të komunikimit

ALFABETI

Këshilla për përgaditjen e mjeteve për mbështetje vizuele

ALFABETI

Hyrje në çrregullimet e spektrit të autizmit