Blue Firefly

Association for Improving the Quality of Life of People with Autism Spectrum Disorders “Blue Firefly” was founded on 28.02.2017 in Skopje based on the 15 years of experience in the field of autism of the founders.

Петар Георгиевски

Петар дипломираше на Економскиот факултет во Скопје на департман маркетинг. Има единаесет годишно искуство во маркетинг агенција каде се стекнува со искуство во спроведување на истражувачки проекти и комуникациски кампањи за домашни и меѓународни организации и компании. Петар во рамки на здружението работи на истражувачки проекти, на подобрување на интерните...

Сина светулка

Здружението за унапредување на квалитетот на живот на лицата со нарушувања од спектарот на аутизам „Сина светулка“ е основано на 28.02.2017 година во Скопје врз основа на 15 годишно искуство во областа на аутизмот на основачите. 

Ana Petkovska Nikolovska

Ana edukator special dhe rehabilituese me mbi 10 vjet përvojë pune në punë individuale me fëmijë me çrregullime të spektrit të autizmit . Ajo hulumton tërësisht sjelljet stereotype të fëmijëve me autizëm, që është tema e tezës së masterit të saj. Është Menaxhere e Qendrës për Edukim dhe Këshillim që...

Anita Stojçeska

Anita Stojcevska është edukatore special dhe rehabilituese dhe u zgjodh studentja më e mirë e gjeneratës 2010-2014 në Institutin për Edukim Special dhe Rehabilitim në Shkup. Në të njëjtin Institut ajo magjistroi për delikuencën e të miturve me një mesatare prej 10.00. Ka 7 vjet përvojë pune aktive me fëmijë dhe...

Shenjë e Re

Ne jemi shoqatë për të rinjtë e shurdhër dhe gjysëm të shurdhër. Shoqata është krijuar me qëllim në që të përmirësojmë kualitetin e jetës të të rinjëve, arsimim kualitativ, përkujdesjen dhe afirmimin e kulturës dhe gjuhës së shenjave maqedone si dhe ngritjen e ndërgjegjsimit publik për personat me dëmtime në...

Ron Fortuna

Ron Fortuna ka më shumë se 25 vjet përvojë pune në arsim, trajnime dhe mbështetje të profesionistve dhe fëmijëve me autizëm në shkollat e rregullta dhe speicale në Northhempton, Britaninë e Madhe. Ai ka përvojë si ligjerues vizitor në Universitetin e Northhempton dhe është koautor i librit për mbështetjen e...

Marina Peshiq

Marina Peshiq është mësimdhënës i diplomuar në edukim fizik dhe shëndetësor në vitin 1996 dhe Joga trajnere e diplomuar në vitin 2017. Gjatë studimeve ka arit që të publikon një punim shkencor në revistë ndërkombëtare. Prej vitit 2012 punon në shkolë për fëmijë me nevoja të veçanta Dr Zllatan Sremac...

Ана Петковска Николовска

Специјален едукатор и рехабилитатор со над 10 годишно работно искуство во индивидуална работа со деца со аутистичен спектар на нарушување. Темелно ги истражува стереотипните однесувања кај децата со аутизам што е и тема на нејзината магистерска теза. Управител е на Центарот за едукација и советување од февруари 2013 година и...

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.