Анита Стојчевска

Специјален едукатор и рехабилитатор, прогласена е за најдобар студент на генерацијата 2010-2014 година на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје. На истиот Институт магистрирала малолетничка деликвенција со просек 10.00.  Има 7 годишно активно работно искуство со деца и адолесценти со нарушувања од спектарот на аутизам. Во моментов е...

Млад Знак

Ние сме младинско здружение на глуви и наглуви. Здружението е основано со цел за подобрување на квалитетот на животот на младите, квалитетно образование, негување и афирмација на културата и македонскиот знаковен јазик и подигнувањето на јавната свет за лицата со оштетен слух.

Рон Фортуна

Рон Фортуна има над 25 години работно искуство во образование, обука и поддршка на професионалци и деца со аутизам во редовни и посебни училишта во Нортхемптон, Велика Британија. Тој има искуство како вонреден предавач на Универзитетот во Нортемптон и коавтор на книга за поддршка на учениците од спектарот за аутизам....

Марина Пешиќ

Марина Пешиќ е дипломиран наставник по физичко и здравствено воспитание и образование во 1996 година и дипломиран Јога тренер во 2017 година. Во рамките на студирањето има издадено еден научен труд во меѓународно списание. Од 2012 година во училиштето за деца со посебни потреби Д-р Златан Сремец од Скопје. Исто...

Јасмина Трошанска

Јасмина Трошанска е претседател на Здружението, специјален едукатор и рехабилитатор која има 17 годишно теоретскo и практично искуство во работата со деца со нарушувања од спектарот на аутизам. Таа исто така е и Монтесори педагог за деца на возраст од 3-6 години. Во текот на своето работно искуство има посетувано...