видео обука

Храна и пијалоци

Млад Знак
предавач

Многу често детето со аутизам може да посака некоја храна или пијалок но, не може да каже бидејќи нема развиено разбирлив говор. Овие едноставни симболи ќе ни помогнат во нашата едноставна комуникација со него.

Play Video

Доколку имате прашања во врска со оваа презентација испратете ги на: contact@sinasvetulka.mk

Споделете со пријателите:

Viber
слични видеа

Вовед во едноставен знаковен јазик

Азбука

Светот на Биби шарен е цел

Семејство

Налози

Места

Лични потреби

Емоции

Основни глаголи

Предмети во домот и облека

Поздравување и фрази

видео семинари

други групи на видеа

Храна и пијалоци

Совети за развој на комуникација

Храна и пијалоци

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Храна и пијалоци

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Храна и пијалоци

Вклучување на детето во секојдневни активности во домот

Храна и пијалоци

Активности за поттикнување на физичкиот развој