онлајн поддршка

Едноставен знаковен јазик

Едноставен знаковен јазик
Вкупно видеа: 12
Поздравување и фрази
Научете основни знаци за поздравување и основни фрази на едноставен знаковен јазик.
Предмети во домот и облека
Кои се основните знаци за предметите во домот и облеката?
Основни глаголи
Научете ги основните глаголи на едноставен знаковен јазик.
Емоции
Именувајте ги емоциите преку едноставен знаковен јазик
Лични потреби
Освен визуелната поддршка со слики, основните потреби можете даги комуницирате и преку едноставен знаковен јазик
Места
Научете ги поимите кои означуваат места со едноставен знаковен јазик
Налози
Научете основни налози преку едноставен знаковен јазик
Храна и пијалоци
Како да го научите детето кое нема говор да побара храна или пијалок?
Семејство
Кои се едноставните знаци кои значат имиња на членовите на нашето семејство?
Светот на Биби шарен е цел
Забава и учење на едноставен знаковен јазик преку светот на Биби