новости и публикации​

Novosti-single-post

Novosti-single-post

No data was found

новости и публикации​

Novosti-single-post

Novosti-single-post

No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

новости и публикации​

Дома

Novosti-single-post


No data was found

Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?


наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам


Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Живот преку слика

Живот преку слика

Не вртете глава пред децата со аутизам!

Не вртете глава пред децата со аутизам!

наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството


наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам


Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Известување бр.1 за проектот The “A” class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Живот преку слика

Живот преку слика

Не вртете глава пред децата со аутизам!

Не вртете глава пред децата со аутизам!

наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Бесплатни консултации!

Бесплатни консултации!

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Живот преку слика

Живот преку слика


наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам


Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Бесплатни консултации!

Бесплатни консултации!

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Споделете со пријателите:

FacebookTwitterLinkedIn
Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Бесплатни консултации!

Бесплатни консултации!

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Живот преку слика

Живот преку слика


наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам


Споделете со пријателите:


Viber

назад кон сите новости и публикации

можеби ќе ве интересира
Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Oдбележување на светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот

Соопштение: A – Class проект

Соопштение: A – Class проект

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Известување бр.1 за проектот “The A class: Integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom”

Бесплатни консултации!

Бесплатни консултации!

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Ново истражување ветува можност за рана дијагностика и интервенција

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Инклузијата не е само сместување на детето со аутизам во училница!

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Совети за полесно образование на децата со аутизам

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Да ги поттикнеме децата со аутизам да станат самостојни граѓани во општеството

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

Што е тоа предизвикувачко однесување кај децата и тинејџерите со аутизам?

наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Споделете со пријателите:

Viber
наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Споделете со пријателите:

Viber
наши видео обуки
Novosti-single-post

Совети за развој на комуникација

Novosti-single-post

Сензорни активности во домот

Novosti-single-post

Поттикнување и развој на социјални вештини

Novosti-single-post

Подготовка на алатки за визуелна поддршка

Novosti-single-post

Едноставен знаковен јазик

Novosti-single-post

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Организираме бесплатни консултации!

Доколку во семејството се соочувате со предизвиците на нарушувањата од спектарот на аутизам и би сакале да дознаете повеќе, ќе ни биде задоволство доколку можеме да Ви помогнеме!

Нашата веб страница користи колачиња (cookies) за да Ви овозможи подобро корисничко искуство.